Kategorier

AXIS Partner

Søg

Handelsbetingelser

 

Generelt

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål for hvordan du handler på GPA-danmark.dk. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Ved din bestilling af varer på GPA-danmark.dk accepterer du nedenstående aftalevilkår.

Du kan altid finde de gældende betingelser på denne side.

Der refereres til dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

 

Manual & Brugsavisninger.

Der medfølger manualer & brugsanvisninger på Engelsk som hovedsprog.

Der vedlægges Nordisk sproget hvis dette er muligt.

Video der omhandler test, installation og drift kan med fordel søges på:

http://www.youtube.com 

 

Priser og særlige tilbud

Alle priser er i danske kroner inklusiv moms og afgifter.

Leveringsomkostningerne opkræves pr. pakke og varierer afhængig af vægt og volumen.

Leveringsomkostningerne beregnes og vil fremgå inden gennemførelsen af købet.

Leveringsomkostningerne beregnes ud fra gældende takster hos PostNord, GLS,

Danske Fragtmænd mv.

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, prisændringer fra leverandøren samt

ændringer i dansk moms og afgifter og transportørens (pakker) takster.

 

Betaling

Det er muligt at foretage betaling med kreditkort, PayPal,

Mobilpay og bankoverførsel.

Hvis det viser sig, at vi ikke kan levere hele eller dele af din ordre,

kommer du kun til at betale for den faktiske leverance.

En endelig faktura kan sendes med pakken.

 

Personoplysninger

Personoplysninger, som indtastes i forbindelse med køb på GPA-danmark.dk,

behandles af GPA-danmark.dk i overensstemmelse med gældende dansk lov.

Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din bestilling.

Alle kundeoplysninger og informationer om bestillinger bliver behandlet strengt fortroligt,

og vil ikke blive videregivet til tredjepart.

I henhold til dansk lovgivning gemmes oplysningerne i fem år.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil din e-mail-adresse blive brugt i forbindelse

med vores markedsføring, som du via din tilmelding har givet samtykke til.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Du kan jf. persondataloven få fuld indsigt i dine oplysninger ved skriftlig henvendelse til:
info@GPA-danmark.dk


Levering

Der leveres kun til adresser i Danmark, eksklusiv Grønland og Færøerne.

Levering udenfor Danmark kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale.

Du kan frit vælge at få dine varer leveret til en anden adresse end din fakturaadresse.

Leverancen sker med PostNord eller GLS. Med mindre andet er aftalt.

Når varerne sendes, kan der vedlægges en endelig faktura for de afsendte varer.

 

Leveringstid

Leveringstiden afhænger af, om den bestilte vare er på lager.

Med mindre andet er angivet, vil varer på lager normalt kunne leveres:

I løbet af 2-5 hverdage.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udefrakommende årsager til en evt. forsinkelse. 

 

Fortrydelse af køb og returnering

 Ifølge forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesfrist efter modtagelsen af varen, og

herefter max. 14 dage til at returnere varen - det er et krav at du forud skriftlig har meddelt

SPY-shop.dk at du ønsker at benytte din fortrydelsesret for at denne kan gøres gældende.

Forsendelser skal altid som minimum sendes retur med samme forsendelses metode som de er

afsendt. Al returforsendelse sker på købers ansvar.

 

Delvis fortrydelse (mængde rabat)

Hvis du har opnået en mængderabat, og herefter fortryder en del af købet og ikke

længere lever op til betingelsen for at opnå mængderabatten, vil du ikke længere have

krav på værdien af rabatten.

 

Uden værdiforringelse (100%) er følgende gældende:

Ved returnering skal varen være i samme stand som ved modtagelsen, og varen skal returneres

i original og intakt emballage. Varer tages kun retur i original emballage – varen må ikke

have været taget i brug eller have synlige mærker af brug.

I dette tilfælde godtgøres 100% af købsprisen.


Med værdiforringelse (50%) er følgende gældende:

Ved returneringen skal varen sendes i original emballage.

* Varen er ibrugtaget (anden håndtering af varen).

* Har synlige mærker af brug. 

* Emballage, beskyttelse mangler eller er ødelagt.

* Manglende dele

* Funktionstest nødvendigt

 

Du kan gøre din fortrydelsesret gældende ved at skriftlig

meddele at du ønsker at benytte din returret . GPA-danmark anviser herefter

proceduren for returneringen RMA.

Husk altid at medsende faktura ved returnering.

Ved returnering tilbagebetales kun varens pris og ikke forsendelsesomkostninger for den

pågældende varer. Som kunde hæfter du selv for omkostningerne ved returnering af varen, og

risikoen for varens beskadigelse eller forringelse under tilbagetransport.

Nægter du modtagelse, eller ønsker du at sende dine varer retur til GPA-danmark.dk,

vil du få dit tilgodehavende refunderet hurtigst muligt, dog senest indenfor 14 dage fra vi

modtager varerne og disse er kontrolleret og nulstillet. 

Du kan få oplyst returadressen ved at skrive til GPA-danmark.dk.

Returneringen er sket rettidigt, såfremt du har overdraget varerne til PostNord eller andet

fragtfirma senest 14 dage efter den skriftlige fortrydelse af købet.

Kontakt kan ske via hjemmesiden. 

 

Reklamation - guide til defekte varer?

Du har 2 års reklamationsret fra modtagelsen af varen, dog skal du reklamere inden rimelig tid,

efter du har konstateret en mangel.

Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler, der viser sig op til 2 år efter,

at du modtog varen.

Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af

fejlagtigt brug eller indgreb i varen.

Reklamation kan ske til GPA-danmark.dk via email.

Fejl relateret til fejlagtig brug, uautoriseret reparation eller misligeholdelse medfører et gebyr på kr. 250 pr. påbegyndt ½ time + udgift til evt. reservedele og forsendelse.

Gebyret betales inden kamera sendes retur.

Kan en fejl ikke genskabes/fremprovokeres ved test, tillægges gebyr på kr. 250 pr.

påbegyndt ½ time + porto inden kameraet sendes retur.

Gebyret + forsendelsen skal betales inden kamera sendes retur.


Transportskader

Når du modtager dine varer, skal du kontrollere for eventuelle synlige skader. Er emballagen beskadiget eller har andre synlige tegn på defekt, skal du kvittere på fragtbrevet – med forbehold for eventuelle skader på indhold. Du kan også nægte at modtage varen. Kontakt os og meddel, at du har afvist varen. Alle transportskader skal meddelelses inden for 2 hverdage.

 

Sådan håndterer du en defekt vare

Hvis du vil reklamere over en vare til GPA-danmark.dk, bedes du altid oplyse

fakturanummer, produkttype og en kort beskrivelse af fejlen.

Du vil herefter blive kontaktet for det videre forløb.

 

Værneting

Købs- og leveringsbetingelser for GPA-danmark.dk er underkastet dansk ret og

enhver tvist mellem køber og GPA-danmark.dk, skal afgøres ved retten i Sønderborg.  

 

Særligt om erhvervskunder - B2B

Returret ved B2B

Der er ingen returret med mindre andet er aftalt skriftligt på forhånd.

Ved skriftlig accept beregnes der et håndteringsgebyr på


 -10% af varens pris - dog mindst 200,00. 


Reklamation og mangler

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give sælger besked. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Sælger kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Såfremt sælger anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angivelige mangelfulde vare til sælger i original emballage.

 

Gebyr B2B

Der beregnes et Gebyr på 10% ved accepteret returnering.

Dog mindst 200,00 dkr.


Priser ved B2B

Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser eller åbenlyse fejl på hjemmesiden.

 

Immaterielle rettigheder ved B2B

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og sælger er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.  

Ansvarsbegrænsning ved B2B

Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand, idet omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar.

 

Ejendomsforbehold ved B2B

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er lagt.

 


Nyhedsbrev

AXIS Partner

Søg